Публічна Оферта

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ - ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців фізичних осіб. При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця. Цей договір регулює взаємодію інтернет-магазину та покупця.

1.3. Інтернет-магазин зберігає за собою право змінювати ці Умови.

1.4. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

1) добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;

2) самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

3) оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині.


2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають таке значення:

"Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засобом надання або реалізації товару, роботи або послугами шляхом здійснення електронної угоди.

"Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.


3. СТАТУС ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

3.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів, представлених у каталозі через мережу Інтернет.

3.2. Інтернет-магазин не вимагає від Покупця спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду товару, розрахунку та оформлення замовлення, таких як реєстрація або укладання договору на використання ресурсу інтернет-магазину.

3.3. Провівши акцепт оферти, тобто оплату самостійно оформленого в інтернет магазині замовлення, Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу.

3.4. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не встановлено цим Договором.

3.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення.

3.6. Інтернет-магазин має право надсилати Покупцеві електронною поштою інформацію про розвиток інтернет-магазину, знижки акції.

 

4. СТАТУС ПОКУПЦЯ

4.1. Покупцем є фізична особа, яка самостійно оформила замовлення на ресурсі інтернет-магазину на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).

4.2. Покупець відповідає за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації.

4.3. Оплата Покупцем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) та є датою укладання Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином та Покупцем.

4.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду та вибору товару, а також для оформлення замовлення є Покупцем безоплатним.


5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині.


6. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Ціна Товару вказується Продавцем та доступна на сайті https://dshop.com.ua. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну товару.

6.2. Ціни у каталозі Інтернет-магазину вказані у гривнях за одиницю товару.

6.3. Повна вартість замовлення складається із вартості Товару, вказаної в каталозі.

6.4. Вартість доставки Товару, замовленого через інтернет магазин, залежить від чинних тарифів перевізника.

6.5. Покупець здійснює оплату Товару в розмірі 100% передоплати.

6.6. Зобов'язання Покупця щодо оплати вартості Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на поточний на рахунок Продавця.


7. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Після отримання замовлення від Покупця Продавець здійснює його обробку протягом 3-х (трьох) робочих днів, за умови своєчасної оплати вартості товару. У разі надходження коштів з порушенням строків, зазначених у п.6.5. цього договору, термін обробки замовлення починає протягом з моменту їх надходження. Після закінчення зазначеного терміну Товар передається перевізнику доставки його Покупцю.

7.2. Якщо після отримання Замовлення виявиться, що на складі Продавця немає необхідної кількості або асортименту замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця, а також вносить коментарі на замовлення. Покупець має право погодитися прийняти Товар у кількості та асортименті, що є в наявності або анулювати цю позицію Товару із Замовлення. У разі неотримання відповіді протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту повідомлення, Продавець має право анулювати Замовлення в повному обсязі.

7.3. Щоб уникнути випадків шахрайства, при врученні Замовлення особа, яка здійснює доставку, має право вимагати пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця.

7.4. Продавець не несе відповідальності за строки поставки, а також у разі якщо Товар не був доставлений з вини Покупця (неправильно вказана адреса, відсутність Покупця за вказаною адресою тощо).

7.5. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту передачі Товару спеціалізованої організації для доставки Покупцю або з моменту отримання товару Покупцем у разі доставки товару Покупцю безпосередньо Продавцем.


8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості або вимагати заміни товару на Товар належної якості протягом чотирнадцяти днів з дати отримання Товару, за умови збереження товарного вигляду та споживчих якостей Товару, про що Продавцю надсилається претензія.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі форс-мажорних обставин, що документально підтверджені відповідними органами, сторони звільняються від цього договору.

9.2. Сторони докладають максимальних зусиль для усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. Інакше сторони звертаються до суду.


10. ТЕРМІН ДІЇ СПРАВЖНЬОГО ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір набирає чинності з дати оплати замовлення та діє для виконання всіх умов цього договору.